A dorozsmai templom története

2013. november 11.

„A dorozsmai ember legnagyobb büszkesége a temploma. (...) Az idegen szemlélőre is nagy hatással van a hatalmas méretű templom, amely a község közepén keresztül vezető négy főutca kereszteződésének középpontján, mint valami komor óriás, emelkedik ki a környékező házak sokaságából. Bárki is megy el mellette, meg nem állhatja, hogy legalább tekintetével végig ne simogassa a 2 méter magas dombon épült, várszerű kőfallal körülvett impozáns templomot, amely 52 méter magas gyönyörű tornyával, fönséges nyugalommal tekint a forgó szélmalmok fölött a kéklő messzeségbe.

A templomba lépve meglepik a szemlélőt annak hatalmas arányai. A klasszikus stílusban épült templomban mindenütt sima falfelülettel találkozunk, amelyen kevés az ornamentika, nagy méretek, hatalmas szószék, széles boltivek, mindkét oldalon a magasban végig oldalkórusok a férfiak számára, világos, nagy ablakok, elől a márvány korláton belül a tágas szentély a főoltárral, amelynek homályából szinte életre kelni látjuk a letünt évszázadokat, a templomépítő ősök néma árnyait, akik nagy áldozatkészséggel megépítették ezt a gyönyörű nagy templomot. 1793-ban kezdték meg az építését és 1822-ben fejezték be, 29 évig több-kevesebb megszakítással tartott a munka. A nép türelmét vesztve már zúgolódott a hosszadalmas építkezés miatt. Az építkezést kezdeményező Dianovszky János esperes-plébános, Komáromy Elek községi főjegyző és Dudás István községi főbíró, már nem érték meg nagy munkájuk befejezését, akik Istenbe vetett hittel, bámulatos akaraterővel és szívós kitartással az akkor még 4563 lélekből álló Dorozsma részére hozzá mertek kezdeni egy olyan nagy méretű templom építésébe, amely évszázadok múlva is elegendő lesz a hívek befogadására. (...)
 
Kiadás a templom építésénél
 
1. Mészért 6568 frt.
2. Homokkövekért és azoknak vágatásáért 2101 "
3. 794.850 drb. tégláért 2913 "
4. Vasárúért 1622 "
5. Deszkáért 961 "
6. Fenyőszálakért és faanyagokért 2561 " 
7. Asztalosnak és üvegesnek munkájáért 897 "
8. Kőműves mesternek munkájáért 5055 "
9. Ácsoknak 2187 "
10. Téglaégetéshez szalmáért 184 " 
11. Harangoknak és más eszközöknek munkájáért 1689 "
12. Lakatos, kovács és bognár munkájáért 678 "
13. Capitálisoknak kamat fejében 1796-1804-ig 3894 "
Összesen: 31318 Frt.”
 
(Részlet Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története c. 1937-es kiadású könyvéből, 119-140. oldal)
 

A kiskundorozsmai plébánosok névsora

1. Balajthy Máté (1725-1732)
2. Szabó Péter László (1732-1743)
3. Greskovich Zsigmond (1743-1747)
4. Pruczkay János (1745-1756)
5. Lőrinczy Mihály (1756-1761)
6. Homor János (1762-1770)
7. Dianovszky János (1770-1805)
8. Szabó László (1805-1827)
9. Tittler Ferenc (1827-1849)
10. Kovách Pál (1849-1864)
11. Zolnay Ferenc (1864-1884)
12. Kiss István (1885-1889)
13. Dr. Kazaly Imre (1889-1893)
14. Nagy Zakar (1894-1908)
15. Urbán János (1909-1918)
16. Sztriha Kálmán (1918-1964)
 
Dorozsma jelenlegi plébánosa Gordos Ferdinánd.
 

Napjainkban

Az elmúlt három évtizedben a képviselőtestület és hívek összefogásával, önkormányzati támogatással időrendi sorrendben a következő újítások valósultak meg: a harang óraszerkezete vezérlésének elektromos átalakítása; a templom elektromos világítási rendszerének átépítése, felújítása, amely 1986-ban fejeződött be; az egyházi tulajdonú liget rendbetétele; a templom teljes, külső és belső felújítása, belső díszítő festés elkészítése, amely 1995-ben a Szeged-Csanádi egyházmegye Zsinatának megtartása évében került befejezésre. A plébánia udvarán lévő gazdasági épület lebontásra került és helyette anyagából közösségi épület került elkészítésre, amely Bálint István világi elnök odaadó munkáját dicséri. Felújításra került a plébánia épület tetőzete a cserép héjazat kicserélésével. Szent Rita szobra templomunkban került elhelyezésre. Felújításra került orgonánk, valamint a harangozóház is. A 2000. millenniumi évben elkezdődött pályázati segítséggel három templomablak felújítása, amely 2001-ben fejeződött be. 2004-ben befejeződött a padok teljes felújítása és elkészült egy padtömb elektromos fűtése. 2005-ben, a közelmúltban került felszentelésre a szembemiséző oltár. Előkészítés alatt áll a szentély padozatának, szembemiséző oltár környezetének átépítése, a templom elöregedett tetőszerkezetének felújítása, állapotától függő részleges vagy teljes kicserélése is.

Keresés

Legközelebbi események

Augusztus 20.
2024. augusztus 19., hétfő

Naptár

2024

július

H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4